Kontek [SWE]

Specifik information om Kontek

Vid filöverföring till Kontek används formatet som kallas PaXML. Det här formatet innehåller inga lönearter utan inläsningen sker istället via så kallade lönekoder. Dessa lönekoder måste läggas upp i Kontek och kopplas till lönearten som utlägget eller resan ska läsas in på. Följande Lönekoder kan kommas att skickas från Skovik och behöver därför läggas upp i Kontek.

Lönekoder i Kontek

Kilometerersättning

Km-ersättning, egen bil: MILPRI_FRI Skattepliktig km-ersättning, egen bil: MILPRI_SKT Km-ersättning, tjänstebil: MILFTG_FRI Skattepliktig km-ersättning, tjänstebil: MILFTG_SKT Km-ersättning, tjänstebil diesel: MILDIS_FRI Skattepliktig km-ersättning, tjänstebil diesel: MILDIS_SKT

Traktamente

Skattefritt traktamente inrikes: INR_FRI Skattepliktigt traktamente inrikes: INR_SKT Skattefritt traktamente utrikes: UTR_FRI Skattepliktigt traktamente utrikes: UTR_SKT Kostförmån: MATFRM

Utlägg

Utlägg finns under lönekoden: UTLÄGG

Exportera en PaXML fil

  • Gå till Export

  • Fyll i formuläret på sidan enligt nedan angivna steg.

RubrikFörklaring

Division*

Om ditt bolag har flera divisioner behöver du välja för vilken division du vill exportera data för

Format

Här väljer ni formatet PaXML

Från/Till

Här väljer ni ett datumintervall över vilka rapporter ni vill exportera. Använd er av fliken Historik för att försäkra er om att det inte finns några överlappande datum

Engångsexport*

Vissa konton kommer ha en knapp som heter Engångsexport, denna funktionen ska inte användas och kommer att plockas bort inom kort

Inkluderade

Här väljer ni vilken information rapporten ska innehålla. Det vanligaste är att ta ut en rapport med all information

Inkludera 'Varugrupp'

Denna ruta ska ej vara ifylld

För Fortnox

Denna ruta ska ej vara ifylld

  • Klicka på den blåa Exportera knappen

  • Ladda ner filen som nyss skapades. Du hittar den under rubriken Dina senaste exporter.

  • Läs in filen i Kontek

För tips hur du ska tänka vid exporttillfället se denna artikeln:

Export Data

Felsökning

Nedan följer lite tips vad du kan göra för att felsöka om filen inte läses in korrekt. Om du behöver mer hjälp kan du kontakta support@skovik.com

Transaktionerna i filen läses inte in

Detta beror troligtvis på att det saknas lönekoder i Kontek. Kontrollera att lönekoderna som finns i första stycket i denna artikeln är uppsatta.

Momsen läses inte in

Om utläggen läses in i Kontek, men momsen saknas så beror detta på hur lönearten för utlägg är uppsatt. För att komma runt detta behöver du skapa en ny löneart i Kontek som heter ex "utlägg Skovik".

Saknar vissa anställdas rapporter

Dubbelkolla att alla anställda i Skovik har fått ett anställningsnummer. Detta ser du enklast genom att gå till Export och exportera formatet Användare.

Om alla anställda har ett anställningsnummer kontrollera även att dessa stämmer överens med anställningsnumren i Kontek.

Kontek tar inte emot filen

Om Kontek inte tar emot filen kan det bero på filens namn. Filen får inte innehålla å, ä, eller ö. Om ditt bolag innehåller en av dessa bokstäver behöver bolaget döpas om i Skovik

Last updated