Hogia Lön [SWE]

Specifik information om Hogia

Att importera en fil till Hogia Lön Plus är mycket enkelt då det finns ett färdigt format i Skovik som är anpassat för inläsning till Hogia.

Det som skiljer Hogia från många andra system är att det endast går att läsa över två dimensioner. Du kan exempelvis läsa in projekt och kostnadsställe men du kan inte läsa in projekt, kostnadsställe och avdelning.

Notera att du endast kan läsa in filer från Skovik till Hogia Lön Plus

Exportera en Hogia Plus fil

  • Gå till Export

  • Fyll i formuläret på sidan enligt nedan angivna steg

RubrikFörklaring

Division*

Om ditt bolag har flera divisioner behöver du välja för vilken division du vill exportera data för

Format

Här väljer ni formatet Hogia Plus

Från/Till

Här väljer ni ett datumintervall över vilka rapporter ni vill exportera. Använd er av fliken Historik för att försäkra er om att det inte finns några överlappande datum

Engångsexport*

Vissa konton kommer ha en knapp som heter Engångsexport, denna funktionen ska inte användas och kommer att plockas bort inom kort

Inkluderade

Här väljer ni vilken information rapporten ska innehålla. Det vanligaste är att ta ut en rapport med all information

  • Klicka på den blåa Exportera knappen

  • Ladda ner filen som nyss skapades. Du hittar den under rubriken Dina senaste exporter.

  • Läs in filen i Hogia Lön Plus

För tips hur du ska tänka vid exporttillfället se denna artikeln:

Export Data

Last updated