Swedish Manual

Handbok för webbsidan

Logga in i systemet

Du loggar in på Skovik genom att följa länken i välkomstmejlet och skapa ett lösenord. Om din arbetsplats använder SSO (Single Sign-on) kan du istället logga in direkt utan välkomstmejl.

Ladda sedan ner Skoviks mobilapp genom att följa den interaktiva guiden på webbsidan när du loggat in på ditt konto, eller genom att söka på Skovik i App Store eller Google Play. Appen är inte obligatorisk att använda, men det blir enklare att fotografera kvitton till Skovik med hjälp av den. Du kan såklart också göra hela rapporten i mobilappen, se manual längre ner.

Registrera kvitton

För att skicka in ett kvitto till Skovik kan du fotografera det genom att använda mobilappen. Du kan också maila ditt kvitton till add@skovik.email eller ladda upp en fil direkt från din dator.

Efter att du fotograferat kvittot med mobilappen eller mailat kvittot, dyker bilden upp under menyn Kvitton (ladda om sidan om du inte ser bilden). Skovik läser sedan av informationen från kvittobilden automatiskt (detta tar ca 5-10 sekunder beroende på internetuppkoppling).

Du kan fotografera så många kvitton du vill och låta dem avläsas. För att registrera ett kvitto klickar du på kvittobilden:

När du klickat på bilden kommer formuläret till vänster redan vara för-i-fyllt med kvittots information. Kontrollera att denna information stämmer. Om kvittot är handskrivet eller om bilden är otydlig kan det ta längre tid för Skovik att tolka kvittot och formuläret kan då vara tomt. I sådana fall kan du antingen vänta eller välja att manuellt fylla i formuläret.

När du klickar på Spara utlägg kommer kvittot att registreras. Detta innebär att kvittot hamnar i din Utkorg.

Registrera milersättning och traktamente

Förutom kvitton kan du även registrera milersättning och traktamente under förutsättning att din organisation använder dessa funktioner. Tryck på Ny milersättning respektive Nytt traktamente för att fylla i detaljer och rapportera dina resor.

Skicka in rapport för attest

Efter att ha registrerat dina kvitton och resor samlas allt i din Utkorg. I utkorgen kan du kontrollera att alla uppgifter stämmer innan du skickar in din rapport för attest. Om systemet misstänker att något är felaktigt i din rapport kommer du upplysas om detta genom en varningssymbol. När du är nöjd med din rapport klickar du på Skicka rapport. Det är först nu som rapporten kommer att granskas för godkännande och utbetalning.

Handbok för mobilappen

Logga in i systemet

Du loggar in i Skoviks mobilapp med samma uppgifter som du använder för att logga in på webbsidan. Du kan ladda ner mobilappen genom att följa den interaktiva guiden som finns på webbsidan eller genom att söka på Skovik i App Store eller Google Play.

Registrera kvitton

För att registrera ett kvitto i mobilappen behöver du först använda appen för att fotografera det:

När du fotograferat ditt kvitto så kommer Skovik att läsa av informationen på kvittot automatiskt (tar ca 5-10 sekunder beroende på internetuppkoppling). Du kan fotografera alla de kvitton som du tänkt hantera.

De fotograferade kvittona samlas under menyn Kvitton dit du går när du är redo att registrera dem:

Klicka sedan på bilden av det kvittot du vill registrera. När du klickat på bilden kommer formuläret nedanför bilden redan vara för-i-fyllt med kvittots information. Kontrollera att denna information stämmer. Om kvittot är handskrivet eller om bilden är otydlig kan det ta längre tid för Skovik att tolka kvittot och formuläret kan då vara tomt. I sådana fall kan du antingen vänta eller välja att manuellt fylla i formuläret.

När du klickar på Spara i det övre högra hörnet så kommer kvittot att registreras. Detta innebär att kvittot hamnar i din Utkorg. Nästa bild dyker upp ifall du har fotograferat flera kvitton.

Registrera milersättning och traktamente

Förutom kvitton kan du även registrera milersättning och traktamente under förutsättning att din organisation använder dessa funktioner. Tryck på Ny milersättning respektive Nytt traktamente. Liksom dina registrerade utlägg kommer även milersättning och traktamente hamna i utkorgen.

Skicka in rapport för attest

Dina registreade kvitton och resor har samlats i din Utkorg:

I utkorgen kan du se möjliga varningsmeddelanden som kan ombe dig att granska de olika underlagen på nytt. Du kan se alla dina varningar genom att klicka på Kontroll:

När du är nöjd klickar du på Skicka rapport.

Last updated