HR-plus [SWE]

Specifik information om HR-plus

Att importera en fil till HR-plus kan ske på olika sätt beroende på vilken version av HR-plus som ditt företag använder sig av.

Notera att det endast går att läsa in filer från Skovik till HR-plus 8

Exportera en HR-plus 8 fil

  • Gå till Export

  • Fyll i formuläret på sidan enligt nedan angivna steg

RubrikFörklaring

Division*

Om ditt bolag har flera divisioner behöver du välja för vilken division du vill exportera data för

Format

Här väljer ni formatet HR-plus 8

Från/Till

Här väljer ni ett datumintervall över vilka rapporter ni vill exportera. Använd er av fliken Historik för att försäkra er om att det inte finns några överlappande datum

Engångsexport*

Vissa konton kommer ha en knapp som heter Engångsexport, denna funktionen ska inte användas och kommer att plockas bort inom kort

Inkluderade

Här väljer ni vilken information rapporten ska innehålla. Det vanligaste är att ta ut en rapport med all information

Posttyp**

Obligatorisk information som måste finnas med i filen

Företag**

Obligatorisk information som måste finnas med i filen

Enhet**

Obligatorisk information som måste finnas med i filen

Dimension för arbetstagarid**

Obligatorisk information som måste finnas med i filen

Dimension för anställningsid**

Obligatorisk information som måste finnas med i filen

**Dessa fält är obligatoriska att fylla i och kommer att vara unika per bolag. Kontakta support@skovik.com för att få hjälp med att skapa exportmallar. På så sätt slipper ni fylla i informationen vid varje export tillfälle.

  • Klicka på den blåa Exportera knappen

  • Ladda ner filen som nyss skapades. Du hittar den under rubriken Dina senaste exporter.

  • Läs in filen i HR-plus 8

För tips hur du ska tänka vid exporttillfället se denna artikeln:

Export Data

Last updated